บรรยากาศงานประเพณีถือศีลกินผัก ณ ศาลเจ้ากะทู้

Home / โปรโมชั่นร้านอาหาร / บรรยากาศงานประเพณีถือศีลกินผัก ณ ศาลเจ้ากะทู้

บรรยากาศงานประเพณีถือศีลกินผัก ณ ศาลเจ้ากะทู้

เทศกาลเจ

(ซ้าย-ขวา)คุณประเสริฐ ลิ่มทอง(ผู้จัดการศาลเจ้า) , ฝ่ายบริหาร คุณประชา  เมธาภัทรพันธุ์ ,คุณ ชัชชัย รักเหย้า, คุณ ทฤษฏา ชาญยนต์,อ.ไชยยุทธ ปิ่นประดับ และฝ่ายพิธีกรรม คุณ อริยธัช ชูชุ่มชื่น

DSC_0759

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เป็นวันแรกของงานประเพณีถือศีลกินผัก โดยอ๊ามหล่ายถู่ต้าวโบ้เก๊ง (ศาลเจ้ากะทู้) ประกอบพิธีซงเก้งและถากซ้อ ทำพิธีกันจนถึงวันที่ 2 กันยายน 2557

DSC_0764

พิธีกรรมจะเหมือนกับทุกๆ ปี และปีนี้ซึ่งมีเดือน 9 สองครั้ง ศาลเจ้ากะทู้เคยจัดงาน 9 สองครั้งเมื่อในอดีตเกือบ 200 ปีที่แล้ว พิธีกรรมจะจัดขึ้นอีกครั้งที่สอง ระหว่าง วันที่ 24 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 57 (เฉพาะศาลเจ้ากะทู้ กับ ศาลเจ้าเชิงทะเล) ซึ่งศาลเจ้ากะทู้เป็นต้นกำเนิดการกินเจและเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุด พิธีกรรมครั้งที่สองจะเหมือนกับครั้งแรก แต่จะงดพิธีกรรมโก้ยโห้ย(ลุยไฟ) และงดพิธีโก้ยห่าน (สะเดาะเคราะห์) ทั้งนี้ฝ่ายบริหารศาลเจ้ากะทู้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมประเพณีถือศีลกินผักและร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวภูเก็ต

กำหนดการพิธีกรรม ศาลเจ้ากะทู้

วันที่ 23 กันยนยน 2557

17.00 น. พิธียกเสาโกเต้ง
24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
24.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง

วันที่ 24 กันยนยน 2557 (งานประเพณีถือศีลกินผักวันแรก)

05.00 น./18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป)

วันที่ 25 กันยนยน 2557

05.00 น./18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป)

วันที่ 26 กันยนยน 2557

05.00 น./18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.00 น. ประกอบพิธีป้างกุ้น (พิธีปล่อยทหารรักษาบริเวณพิธีงาน)
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
19.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า- ปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย)
21.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป)

วันที่ 27 กันยนยน 2557

05.00 น./18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป)
15.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป)

วันที่ 29 กันยนยน 2557

15.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป)

วันที่ 30 กันยนยน 2557

05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
19.00 น. ประกอบพิธีป้ายซิดแซ (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗)
20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป)

วันที่ 1 ตุลาคม 2557

05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง(พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต)
12.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป)

วันที่ 2 ตุลาคม 2557

05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) บริเวณศาลเจ้า
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
19.30 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์
24.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระอิศวร) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่(ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์) ณ หมู่บ้านกะทู้

วันที่ 3 ตุลาคม 2557

17.00 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง
17.30 น. ประกอบพิธีชิวกุ้น(พิธีเรียกทหารกลับ)

** หมายเหตุ ครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 2 พฤษจิกายน 2557 กำหนดการสอบถามได้ที่ 081-815-0591

https://www.facebook.com/ศาลเจ้ากะทู้-內杍斗母宮-Kathu-Shrine

tr42
ขอขอบคุณการสนับสนุน จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต
โทรศัพท์ 07-621-1036,07-621-2213 โทรสาร 07-621-3582
อีเมล์ : tatphiket@tat.or.th
www.tourismthailand.org
www.facebook.com/tatphuket