ระยอง เชฟ โครงการเชฟชุมพล

ค้นหาเชฟหน้าใหม่โดนใจคนระยองกับ “โครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน”

Home / โปรโมชั่นร้านอาหาร / ค้นหาเชฟหน้าใหม่โดนใจคนระยองกับ “โครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน”

ที่มาโครงการ
นอกจากจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางมายังภาคตะวันออก หรือจังหวัดระยอง จะนึกถึง “ความงามของทะเล” แล้วนั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังเลือกเดินทางตามรอยเส้นทางอาหารที่ชื่นชอบอีกด้วย จังหวัดระยองมีเมนูอาหารและวัตถุดิบอีกมากมายที่มีอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของความเป็นพื้นบ้าน ที่ยังไม่ได้รับการยกย่องและพัฒนาศักยภาพให้เป็นที่รู้จักหรือได้รับการแนะนำจาก ผู้มีชื่อเสียง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง เห็นความสำคัญของการพัฒนาเมนูอาหารของชุมชนในจังหวัดระยอง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เพื่อให้เป็นหนึ่งในช่องทางการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าอาหารของเชฟชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality Destination)
ทางโครงการจึงขอเชิญ ผู้ประกอบการร้านอาหาร / กลุ่มวิสาหกิจชุมชน / พ่อครัว หรือแม่ครัวประจำร้านอาหารในจังหวัดระยอง มาร่วมแสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์เมนูสุดพิเศษจากวัตถุดิบท้องถิ่นของระยอง ให้กลายเป็นเมนูเด่นประจำจังหวัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวทางด้านอาหารให้กับจังหวัดระยองต่อไป

หัวข้อการแข่งขัน
“ค้นหา 10 เชฟชุมชนที่จะมาร่วมสร้างสรรค์เมนูใหม่ ชูอัตลักษณ์วัตถุดิบท้องถิ่นประจำจังหวัดระยอง”

รูปแบบการแข่งขัน

 • สร้างสรรค์เมนูใหม่จากวัตถุดิบประจำจังหวัดระยอง ให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ และรสชาติ ที่โดนใจนักท่องเที่ยว
 • คิดวิธีการนําเสนอเมนูรูปลักษณ์ของอาหาร รวมถึงราคาจําหน่าย
 • นำเสนอการเลือกภาชนะที่เหมาะสมและตอบโจทย์ผู้บริโภค
 • นำเสนอวิธีการคํานวณต้นทุนและการวางแผนการจําหน่าย ตลอดจนการสร้าง โปรโมชั่นการจําหน่าย

ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน
การสร้างสรรค์เมนูใหม่จากวัตถุดิบท้องถิ่นของระยอง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน
เป็นเชฟผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดระยอง หรือพ่อครัว / แม่ครัวจากร้านอาหารในระยอง ที่ได้รับเอกสารยินยอมจากเจ้าของร้านอาหารแล้วเท่านั้น หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการรับรองจากประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วเท่านั้น

 1.  กรอกแบบฟอร์มการสมัครตามที่โครงการกำหนด และระบุข้อมูลให้ชัดเจน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งภาพถ่ายของเมนูอาหาร และส่วนผสมวัตถุดิบพอสังเขป โดยเมนูที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องรังสรรค์จากวัตถุดิบอย่างน้อย 1 อย่าง ตามรายการที่โครงการกำหนด
 2. สามารถส่งผลงานได้เพียง 1 เมนูเท่านั้น
 3. ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเหลือ 20 คนในรอบที่ 1 และจะถูกคัดเหลือ 10 คนสุดท้ายจากการชิม
  อาหารของคณะกรรมการ และจะคัดเลือกผู้ชนะเลิศเพียง 1 คนเท่านั้น
 4. ผู้ที่เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จะได้สิทธิ์ไปเข้าร่วมคอร์สอบรมพัฒนาเชฟมืออาชีพ (workshop)
  กับเชฟชุมพลเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ที่โรงเรียนสอนทำอาหาร MSC กรุงเทพฯ และจะต้องนำเมนูนั้นไปขายจริงเป็นเวลา 2 เดือน โดยเมื่อจบโครงการแล้ว ลิขสิทธิ์อาหารจะมอบให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อสร้างการพัฒนาอาหารและอาชีพในจังหวัดระยองต่อไป
 5. ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งตามที่ผู้จัดกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 6. ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบหากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
 7. ผู้ที่เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของโครงการ และจะได้รับการประชาสัมพันธ์ลงหนังสือ Guidebook ท่องเที่ยวประจำจังหวัดระยอง โดยทาง PTTGC ขอ สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ใบสมัครโครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://goo.gl/1AoKNd

เงื่อนไขการสมัครและการส่งผลงานร่วมการแข่งขัน

 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียด และแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ที่
  www.facebook.com/rayongchef หรือประสานงานเพื่อติดต่อขอรับใบสมัครผ่านทางแฟกซ์
  ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-994-484
 2. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานทางอีเมลโครงการ pttgcrayongchef@gmail.com หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่ 9/175 ซอยศรีนครินทร์ 46/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 10250 กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2560
 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งผลงานดังนี้
  3.1 ใบสมัครและรูปถ่ายของผู้สมัคร เป็นไฟล์ภาพความละเอียดขนาด 1920×1280 Pixels
  ในรูปแบบไฟล์ .jpg พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  3.2 ภาพถ่ายเมนูที่นําเสนอต้องเป็น มุมบน (90 องศา), มุมเฉียง (30-60 องศา)
  และมุมหน้าตรงของอาหาร โดยเป็นไฟล์ภาพความละเอียดขนาด 1920×1280 Pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg
  3.3 แจ้งชื่อเมนู และสูตรส่วนผสมของเมนู พร้อมขั้นตอนการปรุงเมนูโดยละเอียด
  3.4 เรียงความถึงแรงบันดาลใจในการเข้าแข่งขันครั้งนี้ ความยาวครึ่งหน้ากระดาษ A4
 4. เมนูที่ส่งเข้าแข่งขัน จะต้องมีส่วนผสมที่มาจากวัตถุดิบที่กำหนดอย่างน้อย 1 อย่างจาก 19 วัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดระยอง
  วัตถุดิบท้องถิ่น 19 ชนิดประกอบด้วย
  1. กะปิ หรือ น้ำปลา 11. หอยแมลงภู่
  2. ปลาหมึกแห้ง 12. กล้วยน้ำว้า (รสชาติ 3 น้ำ)
  3. ปลาเค็มแดดเดียว 13. ทุเรียน
  4. เส้นจันท์ 14. แขนงสัปปะรด
  5. ชะมวง 15. พุทรา หรือ พุทรา 3 รส
  6. ผักกูด 16. ปลา
  7. ปู 17.เงาะ
  8. กระชับ 18. ระกำ
  9. หน่อกระทือ 19. มังคุด
  10. ปลากะพง
 5. ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องเป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่สำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ และไม่เคยส่งแข่งขันที่ใดมาก่อน
  การคัดเลือกและตัดสิน
  1. รอบที่ 1 : การคัดเลือก 20 คน
  คัดเลือกจากรูปภาพผลงานที่ส่งแข่งขัน และบทความแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน ซึ่งจะคัดเลือกให้เหลือผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 20 คน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. รอบที่ 2 : การคัดเลือก 10 คน
  ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน จะต้องไปแข่งขันทำเมนูอาหารเพื่อให้คณะกรรมการได้ชิมจริงที่
  งานประติมากรรมทราย ณ แหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10 คน โดยคัดเลือกจากรสชาติของอาหาร รูปลักษณ์อาหาร รูปแบบการนำเสนอ ความสะอาดถูกหลักโภชนาการ และลีลาการปรุงอาหาร
  3. รอบที่ 3 : การแข่งขันชิงชนะเลิศ
  คัดเลือกจากคะแนน vote และรีวิวของบุคคลทั่วไป 20% และคะแนนจากคณะกรรมการอีก 80% โดยคะแนนจากคณะกรรมการจะนับตั้งแต่รอบที่ 1-2 และช่วงทดลองขายจริง 2 เดือน (Test Run) โดยคณะกรรมการจะสุ่มลงพื้นที่เพื่อดูพัฒนาการของผู้เข้ารอบ 10 คน รวมกับคะแนนรสชาติของอาหารในวันตัดสิน
  หลักเกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1
  1. วิธีคิด (Inspiration) จากการส่งผลงานในครั้งนี้ 20 คะแนน
  2. ความคิดสร้างสรรค์ในการรังสรรค์เมนูที่สามารถทำออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม 30 คะแนน
  3. การเลือกวัตถุดิบได้เหมาะสม สามารถผสมผสานกันได้อย่างน่าสนใจ 30 คะแนน
  4. ไอเดียการตกแต่งอาหาร การเลือกแพคเกจจิ้ง เพื่อดึงดูดความสนใจ และน่ารับประทาน
  20 คะแนน
  หลักเกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2-3
  1. รสชาติอาหาร และการเลือกวัตถุดิบที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว 40 คะแนน
  2. รูปแบบการนำเสนอเมนูที่น่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
  3. ความสะอาดถูกหลักโภชนาการ 20 คะแนน
  4. ลีลาการประกอบอาหารที่สามารถเป็นจุดขาย และจุดสนใจของนักท่องเที่ยว 20 คะแนน
  โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่านประกอบด้วย
  o เชฟชุมพล
  o ตัวแทนจากสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย
  o ผู้บริหารจาก PTTGC
  o ตัวแทน Blogger ด้านอาหาร
  **การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ประกาศเปิดตัวโครงการ 8 กุมภาพันธ์ 2560
รับสมัครและส่งผลงาน 8 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2560
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 คน 21 มีนาคม 2560
คัดเลือก 10 คนสุดท้าย 31 มีนาคม 2560
อบรมพัฒนาเชฟมืออาชีพ (workshop) 3 – 5 เมษายน 2560
ที่โรงเรียนสอนทำอาหาร MSC กรุงเทพฯ
ทดลองขายจริง (Test run) 7 เมษายน – 7 มิถุนายน 2560
กิจกรรมประกาศรางวัล มิถุนายน 2560

รางวัล
1. ตำแหน่งเชฟชุมชนประจำจังหวัดระยอง
2. ทุนการพัฒนาสำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
3. ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จะได้เข้าร่วมคอร์สอบรมพัฒนาเชฟมืออาชีพ (workshop) กับเชฟชุมพล เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ที่โรงเรียนสอนทำอาหาร MSC กรุงเทพฯ มูลค่ารวมหลักสูตร 300,000 บาท
*** หมายเหตุ กำหนดการ วัน เวลา และรายละเอียดอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
คุณอารยา วงศ์โยธา โทร : 092-452-9383
คุณรัชนี กริ่มใจ โทร : 091-056-0603