ทุเรียน ราคาทุเรียน

Top 5 อันดับราคาทุเรียนไทย ราคาเหยียบแสน แพงที่สุดในโลก

Home / Uncategorized, แนะนำความอร่อย / Top 5 อันดับราคาทุเรียนไทย ราคาเหยียบแสน แพงที่สุดในโลก

ทุเรียนราคาสูงแค่ไหนก็ยอมจ่าย และยิ่งเป็นทุเรียนที่มีการแข่งขันกันประมูลด้วยแล้ว มีเงินอยู่ในมือเท่าไหร่ก็ควักมาหมดหน้าตัก กับสุดยอดทุเรียนนนท์ที่ผ่านการประมูลเมื่อปี 2560 ทุเรียนจากสวนจังหวัดนนท์เข้าประมูลเป็นจำนวนทั้งหมด 9 ลูก ถือว่าเป็นทุเรียนที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีมา มาดูลำดับราคาทุเรียนที่ผ่านการประมูล จะมีราคาเท่าไหร่บ้าง

Top 5 อันดับราคาทุเรียนไทย ราคาเหยียบแสน แพงที่สุดในโลก

 

อันดับ 1

ทุเรียนนนท์ สายพันธุ์ก้านยาว (ลูกที่ 9) ถูกประมูลได้ในราคา 300,000 บาท โดยคุณสมพงษ์ พิศาลกิจวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านบางเขน และรายได้จากการประมูลมอบให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง)

อันดับ 2

ทุเรียนนนท์ สายพันธุ์ก้านยาว (ลูกที่ 7,8) ถูกประมูลได้ในราคา 250,000 บาท โดยคุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ คุณผกามาศ เอื้อชูยศ และ คุณเลิศมงคล วราเวณุชย์ และรายได้มอบให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) และมอบให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก นนทบุรี

Cr. duriannon.com/

อันดับ 3

ทุเรียนนนท์ สายพันธุ์หมอนทอง (ลูกที่ 5,6) ถูกประมูลได้ในราคา 220,000 บาท โดยคุณเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว คุณลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์ และ คุณรุ่งธิดา เจริญสินทวีคูณ รายได้มอบให่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี และ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ)

Cr. durianloverclub.com

อันดับ 4

ทุเรียนนนท์ สายพันธุ์หมอนทอง (ลูกที่ 3) ถูกประมูลได้ในราคา 210,000 บาท โดยคุณสุริยัน บุญญมโนนุกูล เงินรายได้มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

อันดับ 5

ทุเรียนนนท์ สายพันธุ์หมอนทอง (ลูกที่ 1,2,4) ถูกประมูลได้ในราคา 200,000 บาท โดยคุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ คุณสมพงษ์ พิศาลกิจวนิช และคุณจิตรา ธนเดชากุล และเงินรายได้มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ศุนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง และสูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

ที่มา : hotnew69.com