ร้านขนม จุ้ยก้วยเพญศรี ร้านเก่าแก่ย่านยาวราช

ร้านขนม จุ้ยก้วยเพญศรี ร้านเก่าแก่ย่านยาวราช

โดยที่ไม่เก่าเฉพาะร้านแต่รวมถึงเจ้าของร้านที่มีประสบการณ์ ในการทำขนม จุ้ยก้วย โดยที่ร้านนี้มีชื่อร้านว่า จุ้ยก้วยเพญศรี