พระองค์โสมฯ สมเด็จพระเทพฯ หมูสะเต๊ะ เป็ดปักกิ่ง

“เป็ดปักกิ่ง 2 ตัว หมูสะเต๊ะอีก 300 ไม้ นั่นแหละ พี่ทานมาแล้ว” พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพฯ

Home / แนะนำความอร่อย / “เป็ดปักกิ่ง 2 ตัว หมูสะเต๊ะอีก 300 ไม้ นั่นแหละ พี่ทานมาแล้ว” พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดการทำอาหารเป็นอย่างมาก และทรงทราบดีว่าพระองค์ใดทรงโปรดอาหารประเภทอะไร และพระองค์โสมฯ ก็ทรงพระปรีชาการทำอาหารได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรืออาหารฝรั่ง ทรงเคยประทานสัมภาษณ์ในบางตอนในรายการ “วุ้ดดี้ เกิดมาคุย” เมื่อปี 2554 ได้กล่าวถึงเรื่องอาหารและทรงปรุงอาหารให้ทีมงานได้ทานด้วยพระองค์เอง

การทำอาหารเป็นสิ่งที่พระองค์โสมฯ โปรดเป็นอย่างมาก และบ่อยครั้งจะทำถวายพระเจ้าอยู่หัว และ พระราชินี พระเจ้าอยู่หัวจะทรงโปรดอาหารฝรั่ง ส่วนพระราชินีทรงโปรดแกงหอง เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงโปรดอาหารที่ไม่ใส่ผัก

ส่วน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะโปรดเสวยอาหารง่าย ๆ อย่างหมูสะเต๊ะ ก๋วยเตี๋ยว เป็ดปักกิ่ง แต่รสชาติต้องไม่เผ็ด

ท่าน (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) ทรงเคยเล่าให้ พระองค์โสมฯ ฟังด้วย ว่า ท่าน (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) เคยไปทานอาหารครั้งหนึ่ง .. เสวย เป็ดปักกิ่งไป 2 ตัว หมูสะเต๊ะอีก 300 ไม้…

เรา(พระองค์โสมฯ) ก็อ้าปากค้าง “ทรงเสวยได้หรือ เพคะ ทูลกระหม่อมพี่”

ท่าน (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) ก็ว่า “.. นั่นแหละ พี่ทานมาแล้ว..”