การเก็บรักษาปลาสด วิธีถนอมอาหาร แบบคนสมัยเก่า

Home / สูตรอาหาร / การเก็บรักษาปลาสด วิธีถนอมอาหาร แบบคนสมัยเก่า

วิธีถนอมอาหาร ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบสานมาหลายชั่วอายุคน บ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร กับ การเก็บรักษาปลาสด วิธีถนอมอาหารแบบคนสมัยเก่า

การเก็บรักษาปลาสด วิธีถนอมอาหาร แบบคนสมัยเก่า

การเก็บรักษาปลาสด วิธีถนอมอาหาร แบบคนสมัยเก่า

ปัจจุบัน การถนอมอาหารที่นิยมที่สุด น่าจะเป็นการแช่ตู้เย็นนะ แต่ย้อนไปสมัยโบราณ ตู้เย็นยังมีราคาแพง และยังไม่แพร่หลาย ชาวบ้านต้องอาศัยวัสดุจากธรรมชาติในการถนอมอาหาร

ที่้บ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ก็มีวิธีถนอมอาหารที่แปลก แบบที่เราคาดไม่ถึง และหาชมได้ยากยิ่ง

ชาวบ้าน อ.โพธิ์ไทร มีวิถีชีวิตอยู่กับสายน้ำโขง ส่วนใหญ่มีอาชีพประมง หรือจับปลาลุ่มน้ำโขง สมัยก่อนยังไม่มีตู้เย็น ปลาที่จับได้ พอมีคนมาซื้อ ชาวบ้านจะเอากาบกล้วยมาห่อให้ ความชุ่มชื้นของกาบกล้วย สามารถถนอมอาหารให้เย็นและสดได้หลายชั่วโมงทีเดียว

ภูมิปัญญาชาวบ้านน่าสนใจ หาชมได้ยาก แต่รู้ไว้ไม่เสียหาย หากในวันหนึ่งไฟฟ้าไม่มี ไปตกปลาในที่ไม่มีถังน้ำแข็ง ลองใช้วิธีของชาวบ้านดูได้

ข้อมูลจาก http://guideubon.com

ขั้นตอน การเก็บรักษาปลาสด วิธีถนอมอาหาร แบบคนสมัยเก่า

การเก็บรักษาปลาสด วิธีถนอมอาหาร แบบคนสมัยเก่า

การเก็บรักษาปลาสด วิธีถนอมอาหาร แบบคนสมัยเก่า

ThuFebruary201422927_nat45-

วิธีการถนอมอาหารน่าสนใจ