เอสแอนด์พี เคเทอร์แมน ส่งเมนู Simply Asian แนวคิด อาหารว่างแบบไทย

Home / โปรโมชั่นร้านอาหาร / เอสแอนด์พี เคเทอร์แมน ส่งเมนู Simply Asian แนวคิด อาหารว่างแบบไทย

เอสแอนด์พี เคเทอร์แมน ส่งเมนู Simply Asian แนวคิด อาหารว่างแบบไทย
ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำตลาดธุรกิจจัดเลี้ยง
พร้อมเปิดตัวผู้บริหารคนใหม่ “คุณปนิษฐา ศิลาอ่อน”

เคเทอร์แมน

?เอสแอนด์พี เคเทอร์แมน เปิดตัวผุ้บริหารคนใหม่จากครอบครัว “ศิลาอ่อน” คุณปนิษฐา ศิลาอ่อน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ และการตลาด นำทีมงานสร้างแบรนด์ในตำแหน่งการตลาด “มืออาชีพด้านธุรกิจบริการงานจัดเลี้ยง” ตั้งเป้าหมายเป็นแบรนด์แรกในใจของลูกค้า เมื่อคิดถึงการจัดงานเลี้ยงต่างๆ ทุกรูปแบบ มั่นใจ เคเทอร์แมน (Caterman) ยังมีศักยภาพเติบโตได้อีกต่อไป หลังผ่านครึ่งปีแรกด้วยยอดขายเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่า 12%??

ปนิษฐา ศิลาอ่อน

เคเทอร์แมน (Caterman)?ตอกย้ำแนวคิดแบบผู้นำตลาด นำเสนอแนวคิดบริการ อาหารว่างแบบไทย Simply Asian กว่า 50 เมนู ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Buffet, Snack Box และ Cocktail เป็นต้น โดยหวังว่า การทำเสนอเมนู Simply Asian ในครั้งนี้ จะทำให้ อาหารว่างของไทย?ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ จะเป็ที่รู้จักทั้งแก่คนไทย และชาวต่างชาติมากขึ้น และจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในความเป็นมืออาชีพของ?เคเทอร์แมน (Caterman) ในฐานะผู้นำการสร้างสรรค์คิดค้นเมนูและการมีศักยภาพด้านการผลิตด้วยมาตรฐาน GMP

อาหารว่าง

คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริหาร S&P กล่าวถึงที่มาของแนวคิด?เคเทอร์แมน (Caterman) ที่สร้างสรรค์อาหารว่างไทยภายใต้ชื่อ Simply Asian ว่า “การนำแนวคิดอาหารว่างไทยมาผลิตนั้น เริ่มมาจากความรู้สึกเสียดายที่เมนูอาหารว่างดีๆ ของไทย เป็นทีรู้จักของคนไทยน้อยลงทุกวัน อาจเนื่องจากกระบวนการผลิตใช้เวลานาน และต้องใช้แรงงานฝีมือที่อุปกรณ์ทันสมัยทดแทนได้ไม่หมด ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ของว่างของไทยให้ยังคงอยู่กับชาวไทยต่อไป จึงได้เกิดความคิดที่จะนำ อาหารว่างแบบไทย?มาพร้อมเสิร์ฟให้ถึงบ้าน หรือสถานที่จัดงาน?

เอสแอนด์พี เคเทอร์แมน ส่งเมนู Simply Asian
แนวคิด อาหารว่างแบบไทย