กินข้าวหรือแช่ออนเซ็นเนี่ย!! ภัตตาคาร O’naturel ให้ลูกค้าเปลือยร่างนั่งทานอาหาร

กินข้าวหรือแช่ออนเซ็นเนี่ย!! ภัตตาคาร O’naturel ให้ลูกค้าเปลือยร่างนั่งทานอาหาร

ภัตตาคารนู้ดแห่งแรกในฝรั่งเศส แต่ไม่ใช่ร้านแรกของยุโรป เพราะก่อนหน้านี้ในปี 2016 ได้มีการเปิดภัตตาคารแบบนี้ขึ้นในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ