Food Trend เทรนด์อาหารที่กำลังมาในปี 2018

Food Trend เทรนด์อาหารที่กำลังมาในปี 2018

หากพูดเทรนด์อาหารที่กำลังจะมาถึงในปี 2018 นั้น  บ้างอย่างอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่เป็นที่นิยม แต่มันกำลังจะฮิตในปีข้างหน้า ให้เน้นในเรื่องของสุขภาพ คนรุ่นใหม่จะใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้น