ร้านไก่ใต้น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เปิดให้กินฟรี ในวันที่ 26 ต.ค.60

ร้านไก่ใต้น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เปิดให้กินฟรี ในวันที่ 26 ต.ค.60

“อยู่อย่างพอเพียง” พระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ คำสอนของพ่อที่ทุกระลึกไว้เสมอ ไม่ว่าจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนหากใช้ชีวิตตั้งอยู่ในความพอเพียงก็นำมาสู่ความยั่งยืนของชีวิต