ญี่ปุ่นปิ๊งไอเดีย!! ตะเกียบกินได้ ถ้าไม่อิ่มก็กินตะเกียบไปด้วยเลย

ญี่ปุ่นปิ๊งไอเดีย!! ตะเกียบกินได้ ถ้าไม่อิ่มก็กินตะเกียบไปด้วยเลย

เป็นการโปรโมทต้นกกที่เป็นมรดกทางการเกษตร ส่งเสริมบริบทให้ต้นกกนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ปัจจุบันความนิยมของต้นกกลดน้อยลงทุกที