สูตร ข้าวเหนียวหน้านวล ขนมไทยในงานบุญ

สูตร ข้าวเหนียวหน้านวล ขนมไทยในงานบุญ

ข้าวเหนียวหน้านวล ขนมหน้านวล หรือจะเรียกเหนียวตัดก็ได้ เห็นได้บ่อยตามงานทำบุญ และเป็นขนมที่นิยมซื้อใส่บาตร บ้างก็ใช้ข้าวเหนียวดำ บ้างก็ใช้ข้าวเหนียวขาว