เกาะเกร็ด แจ้งวัฒนะ

ยกมาทั้งเกาะเกร็ดกับงาน KOHKRET CULTURE ISLAND 2017 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

Home / โปรโมชั่นร้านอาหาร / ยกมาทั้งเกาะเกร็ดกับงาน KOHKRET CULTURE ISLAND 2017 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

งานศิลปวัฒนธรรมเกาะเกร็ด วิถีชีวิตสายน้ำ (KOHKRET CULTURE ISLAND 2017) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ เพื่อส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP อีกทั้งสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์และมีคุณภาพของจังหวัดนนทบุรี เผยแพร่สู่สาธารณชน ภายในงานพบกับบูธขายสินค้า OTOP ระดับพรีเมียมกว่า 70 ร้านค้า และสินค้าไฮไลท์คุณภาพดีจากเกาะเกร็ดกว่า 20 ร้านค้า สัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตของชุมชนเกาะเกร็ด อาทิ ศิลปวัฒนธรรม อาหารพื้นบ้าน ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา ตลอดจนประเพณีสำคัญของชุมชนเกาะเกร็ด โดยเนรมิตศูนย์การค้าให้เป็นแหล่งวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ยังมีชีวิต และทรงคุณค่าที่บรรพชนได้สร้างสมสิ่งที่ดีไว้ให้สืบสาน อร่อยกับเมนูพื้นบ้าน เช่น ทอดมันหน่อกะลา ดอกไม้ทอด ข้าวแช่เกาะเกร็ด ขนมครกนางละคร ขนมมงคล อาทิ ขนมหันตรา ขนมเสน่ห์จันทร์ ขนมจ่ามงกุฎ ขนมทองเอก และขนมขึ้นชื่อของชุมชนเกาะเกร็ดนานาชนิด ชวนร่วมสักการะบูชา พระนนทมุนินท์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำ จ.นนทบุรี ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวัดปรมัยยิกาวาส และเพลิดเพลินกับการแสดงพื้นบ้านของชุมชนชาวมอญที่หาดูได้ยาก โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 6 เมษายน 2560 นี้

ภาพบรรยากาศภายในงาน