เชฟชุมพล

ประกาศผลแล้ว!! ค้นหาเชฟหน้าใหม่โดนใจคนระยองกับ “โครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน”

Home / โปรโมชั่นร้านอาหาร / ประกาศผลแล้ว!! ค้นหาเชฟหน้าใหม่โดนใจคนระยองกับ “โครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน”

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานระยองได้เล็งเห็นความสำคัญของกำรพัฒนำเมนูอาหารของชุมชนในจังหวัดระยองให้
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เพื่อให้เป็นหนึ่งในช่องทางการกระจ่ายรายได้ให้แก่ชุมชนและ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าอาหารของเชฟชุมชนเพื่อการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality Destination)
จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งโครงการฯ เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน อย่าให้ความอร่อยอยู่
แค่ในครัวคุณ!!! เพื่อให้ ผู้ประกอบการร้านอาหาร / กลุ่มวิสาหกิจชุมชน / พ่อครัว หรือแม่
ครัวประจำร้านอาหารในจังหวัดระยองมาร่วมแสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์เมนูสุดพิเศษ
จากวัตถุดิบท้องถิ่นของระยอง ขณะนี้โครงการได้ดำเนินการการทำถึงการคัดเลือกรอบแรกที่
เพิ่งจบเสร็จสิ้นกันไป โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คัดเลือก ได้แก่ ผู้บริหารระดับ CEO
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) , คุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ
การท่องเที่ยว สำนักงำนจังหวัดระยอง-จันทบุรี , เชฟชุมพล แจ้งไพร , Eat & Shout หนึ่งใน
ผู้นำรีวิวอาหารของไทย ที่มียอด Facebook likeมากกว่า 65,000 like และยอดติดตามทาง
Instagram กว่ำ 308,000 คน

  
สามารถติดตามร้านอร่อยที่เข้ารอบทั้ง 20 ร้าน ได้ที่ http://www.facebook.com/rayongchef
พร้อมไปลุ้นกันต่อที่งานประติมากรรมทรายที่จะมีขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2560
ประกาศผล 10 ร้านสุดท้ายในวันที่ 2 เมษายน 2560 มำลุ้นกันว่าใครจะได้ผ่านสู่รอบ 10 ร้าน
สุดท้ายที่จะเป็น 10 เชฟชุมชนที่จะมาร่วมสร้างสรรค์เมนูใหม่ชูอัตลักษณ์วัตถุดิบท้องถิ่นประจำ
จังหวัดระยอง” และจะได้เข้าไปชิงรางวัล คอร์ส อบรมเรียนทำอาหาร กับเชฟชุมพล รวมมูลค่า
กว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากทางโครงการฯ