kfc

KFC ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทย “อาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างยั่งยืน”

Home / โปรโมชั่นร้านอาหาร / KFC ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทย “อาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างยั่งยืน”

คเอฟซี ประเทศไทย โดยบริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจัด “โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างยั่งยืน” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของเคเอฟซีทั่วโลกภายใต้แคมเปญ KFC Add Hope เพื่อเติมเต็มด้านอาหารและโภชนาการ วางรากฐานและพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน

kfc-csr-trip-in-krabi_4

มร.อัลฮูล ซัวฮาน รองประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด – เคเอฟซี บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะประธานโครงการกิจการเพื่อสังคม เคเอฟซี ประเทศไทยกล่าวว่า “การขาดแคลนอาหารในชุมชนยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือในหลายพื้นที่ทั่วโลก เคเอฟซีมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในระดับโลกได้มีการจัดแคมเปญ KFC Add Hopeเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนอาหารในพื้นที่ต่างๆ และเปิดโอกาสให้เคเอฟซีนำเงินไปช่วยเหลือท้องถิ่นของตนเองร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆสำหรับในประเทศไทย เคเอฟซีได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อเติมเต็มด้านอาหารและโภชนาการและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ เคเอฟซีได้ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นปีที่3 ติดต่อกัน นำอาสาสมัครจากเคเอฟซีลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์และส่งมอบอาหารที่ได้คุณภาพให้กับคนในชุมชน รวมไปถึงเสริมสร้างทักษะให้ทุกคนสามารถสร้างแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ พอเพียง ถูกหลักสุขอนามัย และเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอย่างยั่งยืน”
ในปีนี้ เคเอฟซีนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเงินบริจาคผ่านกล่อง“KFC เติมฝัน…เติมสุขร่วมเติมเต็มให้น้องท้องอิ่ม” จากลูกค้าเคเอฟซีทั่วประเทศรวมกว่า 2 ล้านบาท มาใช้ในการจัดโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างยั่งยืน ให้กับ 5 โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในประเทศไทย ได้แก่ โรงเรียนบ้านลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่โรงเรียนบ้านตาโมม อ.สังขะ จ.สุรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง อ.บ่อไร่ จ.ตราดโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรีจ.กาญจนบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่กลองคี อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยเคเอฟซีได้มอบไก่ทอดเคเอฟซีเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้และทำกิจกรรมการจัดสรรการทำการเกษตรภายในโรงเรียนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาหมุนเวียนทำเมนูอาหารกลางวันให้กับครูอาจารย์ นักเรียน และชาวบ้านในชุมชน อาทิ การเลี้ยงปลาดุกและปลานิลในกระชังและในนาข้าว การประยุกต์เลี้ยงกบในคอนโดกบ การเพาะเห็ดชนิดต่างๆ รวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างง่าย เป็นต้น
ด้านนางจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ขอขอบคุณเคเอฟซี ที่ได้มอบภาวะโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆ วางรากฐานให้นักเรียนมีทักษะด้านการเกษตรติดตัว ซึ่งพวกเขาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต และเติบโตขึ้นเป็นเสาหลักของประเทศชาติ”

 

kfc-csr-trip-in-krabi_14
นางภิญญา เพ็งบุญ ผู้จัดการภาคอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ ของ เคเอฟซี – บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) พร้อมด้วยอาสาสมัครเคเอฟซีและนักเรียนโรงเรียนบ้านลำทับ จังหวัดกระบี่ ร่วมกันจับกบและปล่อยกบในคอนโด

kfc-csr-trip-in-krabi_15
ผู้บริหารจากเคเอฟซี ประเทศไทย และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับอาสาสมัครเคเอฟซีและนักเรียนโรงเรียนบ้านลำทับ จังหวัดกระบี่ ร่วมกันเก็บไข่ไก่จากฟาร์มไก่ในโรงเรียน

kfc-csr-trip-in-krabi_17

อาสาสมัครเคเอฟซี เยี่ยมชมตลาดนัดการเกษตรเพื่อจำหน่ายผลิตผลจากการทำการเกษตรในโรงเรียนบ้านลำทับ

kfc-csr-trip-in-krabi_1
ผู้บริหารจากเคเอฟซี ประเทศไทย และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมถ่ายภาพกับอาสาสมัครเคเอฟซีและนักเรียนโรงเรียนบ้านลำทับ จังหวัดกระบี่ หลังเสร็จสิ้นการทำกิจกรรม