Super Seoul Cafe อาหารเกาหลี สาทร 11 มีบริการ Delivery ทั่วกรุงเทพฯ

Super Seoul Cafe อาหารเกาหลี สาทร 11 มีบริการ Delivery ทั่วกรุงเทพฯ

ร้าน Super Seoul Cafe อาหารเกาหลีโฮมเมดในซอย สาทร 11 บรรยากาศสไตล์คาเฟ่ ที่เจ้าของร้านตั้งใจทำให้คล้ายๆ กับนั่งกินอาหารที่ถนนกาโลซุกิล ประเทศเกาหลี