สูตร คุกกี้เสี่ยงทาย (Fortune Cookie) ความอร่อยมาพร้อมกับความโชคดี

สูตร คุกกี้เสี่ยงทาย (Fortune Cookie) ความอร่อยมาพร้อมกับความโชคดี

คุกกี้เสี่ยงทายนี้เริ่มมาจากภัตตาคารจีนแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ถึงตอนเวลาเรียกเก็บค่าอาหาร ทางภัตตาคารจะมาพร้อมกับ คุกกี้เสี่ยงทาย กับผลส้มฝานบางๆ