My Cafe The Library คาเฟ่ 24 ชม. เปิด 5 เมนูใหม่ที่ไม่ควรพลาด!!

My Cafe The Library คาเฟ่ 24 ชม. เปิด 5 เมนูใหม่ที่ไม่ควรพลาด!!

My Cafe The Library ในปี 2017 ได้เดินทางมา 8 ปีแล้ว ทางร้านจึงทำเมนูพิเศษเป้นการฉลองครบรอบแปดปีของร้าน เลยจัดเมนู 5 เมนู ที่สามารถมากินเมนูพิเศษได้ทุกเวลาตั้งแต่มื้อเช้าถึงมื้อดึก