วิธีทำ ไก่บอนชอน แกะสูตรเป๊ะๆ จากครัวเกาหลี

วิธีทำ ไก่บอนชอน แกะสูตรเป๊ะๆ จากครัวเกาหลี

ไก่ทอดเกาหลี ภาษาเกาหลีเ รียกว่า ยางนย็อมชิกเก้น หรือคนไทยรู้จักกันดีและเรียกกันติดปากคือไก่บอนชอน ที่มาจากร้านบอนชอนชิกเก้น