Vanorn Coffee & Food Café คาเฟ่วานร สาขา 2 ของราชบุรี

Vanorn Coffee & Food Café คาเฟ่วานร สาขา 2 ของราชบุรี

คาเฟ่วานร หรือ Vanorn Coffee & Food Café เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ในจังหวัดราชบุรี มีอยู่สองสาขา สาขาแรกอยู่ที่จอมบึง ขายดีจนต้องขยายมาที่สาขาที่ 2 อยู่ตรงข้ามศูนย์ยางมิชลิน ทางไปเขาวัง