Top 5 อันดับราคาทุเรียนไทย ราคาเหยียบแสน แพงที่สุดในโลก

Top 5 อันดับราคาทุเรียนไทย ราคาเหยียบแสน แพงที่สุดในโลก

ทุเรียนราคาสูงแค่ไหนก็ยอมจ่าย และยิ่งเป็นทุเรียนที่มีการแข่งขันกันประมูลด้วยแล้ว มีเงินอยู่ในมือเท่าไหร่ก็ควักมาหมดหน้าตัก