เชิญร่วมงานเทศกาลปลาทูอร่อย ที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 7

เชิญร่วมงานเทศกาลปลาทูอร่อย ที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 7

ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม” ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2558 ณ ริมเขื่อนวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร “เทศกาลปลาทูอร่อย ที่ท่าฉลอม”…