Mochiron สยามสแควร์ซอย 10 กับสามเมนูนูเทลล่าที่ห้ามพลาด

Mochiron สยามสแควร์ซอย 10 กับสามเมนูนูเทลล่าที่ห้ามพลาด

ร้านสตีมบันที่มีคอนเซ็ปต์สไตล์เทพนิยายจากเจ้าการ์ตูนที่สร้างขึ้นมาเอง ในชื่อร้าน Mochiron ยังคงเป็นร้านยอดฮิตของสยามสแควร์ซอย 10