Wawee Coffee Tita Gallery (กาแฟวาวี) ร้านกาแฟอาร์ตๆ ที่แม่ริม เชียงใหม่

Wawee Coffee Tita Gallery (กาแฟวาวี) ร้านกาแฟอาร์ตๆ ที่แม่ริม เชียงใหม่

ไม่พูดถึงได้อย่างไรกับร้าน Wawee Coffee Tita Gallery หรือเรียกสั้นๆ ว่า “กาแฟวาวี” เป็นร้านที่ต้องแวะเมื่อมาเที่ยวเชียงใหม่