สถานที่แฮงเอาท์ ที่ฮิตที่สุดในพม่าคือ”ร้านชา”

สถานที่แฮงเอาท์ ที่ฮิตที่สุดในพม่าคือ”ร้านชา”

ไม่กี่ร้านน้ำชาที่มีชื่อเสียงเปิดตลอด 24 ชั่วโมง กำลังเป็นที่นิยม ความสำคัญของชาในประเพณีพม่าที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในช่วงเทศกาลเจดีย์ หรือเป็นสิ่งที่ต้องบริการคนชาติอื่นที่เข้ามาท่องเที่ยว แทนสุรา ที่ไม่ว่าจะสมัยก่อนหรือสมัยนี้ สุรายังเป็นเครื่องหมายของการดื่มเฉลิมฉลอง เป็นเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต ชาวบ้านจึงคิดแจกใบชาในวงการหรือขายใบชาแทนเพื่อเป็นการจะทำเพื่อป้องกันและสนับสนุนไม่ให้คนคนดื่มสุรา ปัจจุบันจึงกลายเป็นสถานที่แฮงเอาท์ ที่มีแต่น้ำชา ผู้คนก็เรื่มหันมาสนใจกลายเป็นต้องมาจับกลุ่มนัดกินน้ำชา…