“Osha” (โอชา) ภูเก็ต ร้านอาหารไทยท้องถิ่น สไตล์ฟิวชั่น

“Osha” (โอชา) ภูเก็ต ร้านอาหารไทยท้องถิ่น สไตล์ฟิวชั่น

ร้านอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยการคัดสรรนำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีของจังหวัดต่างๆ มาปรุงอาหารรสเลิศ บวกกับเพิ่มลูกเล่นสไตล์ฟิวชั่น แต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นไทย