Sis in Farm เกษตรคาเฟ่ นั่งห้อยขากินข้าวกลางทุ่งนา จ.นครปฐม

Sis in Farm เกษตรคาเฟ่ นั่งห้อยขากินข้าวกลางทุ่งนา จ.นครปฐม

มีคาเฟ่ดีๆ เป็นแนวคาเฟ่เชิงเกษตร ชื่อว่า  Sis in Farm (ซิสอินฟาร์ม) การเดินทาง ขึ้นสะพานแยกวัดพุทธธรรมรังษี ถนนห้วยพลู-วัดมะเกลือ นครชัยศรี นครปฐม