Scoma’s (สคอมาส์) เค้กหลากรส

Scoma’s (สคอมาส์) เค้กหลากรส

เค้กมะพร้าวอ่อน ต้องร้านนี้เลย Scoma’s (สคอมาส์) เพราะในหมู่บล็อกเกอร์ ผู้ที่นิยมการกินเที่ยว และสรรหาของอร่อยทั่วกรุงเทพฯ ยกย่องให้กับร้าน สคอมาส์