Chic เมนู : วิธีทำ ราดหน้าทรงเครื่อง ด้วยไมโครเวฟ

Chic เมนู : วิธีทำ ราดหน้าทรงเครื่อง ด้วยไมโครเวฟ

เมนูในวันนี้ เป็นเมนูที่เราคุ้นเคยกัน หาทานได้ไม่ยาก แต่หากจะทำทานเอง อาจจะรู้ว่า มันยากหรือเปล่านะ วันนี้รายการ Chic เมนู เลยขอนำเสนอ วิธีทำ ราดหน้าทรงเครื่อง ด้วยไมโครเวฟ ขอบอกเลยว่า วิธีการทำ ราดหน้าทรงเครื่อง…