ร้านยำเกี่ยมฉ่ายเจ๊แดง ร้านดังย่านเยาวราช

ร้านยำเกี่ยมฉ่ายเจ๊แดง ร้านดังย่านเยาวราช

ร้านยำเกี่ยมฉ่ายเจ๊แดง เยาวราช ชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศร้านนี้ไม่มาชิมไม่ได้แล้ว ดังไปถึงประเทศ มาเลเซีย สิงค์โปร และไปถึงประเทศอเมริกาเลย ผ่านมาแถวเยาวราชเป็นต้องแวะ ร้านยำเกี่ยมฉ่ายเจ๊แดง จะมียำ 2 สูตร สูตรแรกคือ ยำเกี่ยมฉ่ายแต้จิ๋วใส่พริกสด และ…