มิ้นท์ รุจิเรศ พาชิม Trip ตัวแตก ณ เกาหลี

มิ้นท์ รุจิเรศ พาชิม Trip ตัวแตก ณ เกาหลี

จุดประสงค์หลักที่มาเมียงดงคือมาทำคลิปตะลุยกิน แต่จุดประสงค์รองคือมาดูอปป้า แต่เน้นไปทางกินมากกว่านะคะสาวมิ้นท์ โดยกินไปทั้ง 8 อย่างในวันเดียว