ปูอัด ที่เราทานเล่นกัน แท้ที่จริงทำมาจากอะไร

ปูอัด ที่เราทานเล่นกัน แท้ที่จริงทำมาจากอะไร

เพื่อนๆ เคยสงสัยไหมว่า ” ปูอัด ” ที่เราทานเล่นกันแท้ที่จริงทำมาจากอะไร หลายคนอาจคิดว่ามันทำมาจากเนื้อปู แต่แท้ที่จริงแล้ว ปูอัด ทำมาจาก