ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง เย็นตาโฟ มัลลิการ์

ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงโดย อ.มัลลิการ์ แฟรนไชส์มาตรฐานดีเด่น

Home / โปรโมชั่นร้านอาหาร / ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงโดย อ.มัลลิการ์ แฟรนไชส์มาตรฐานดีเด่น

ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงโดย อ.มัลลิการ์

แฟรนไชส์มาตรฐานดีเด่น  

    คุณชมพลอย  หลีระพันธ์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ ควบคุมคุณภาพบริษัท มัลลิการ์ แฟรนไชส์ จำกัด และ กรรมการบริหารบริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ให้การต้อนรับ  คุณพูนพงษ์  นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณกำแหง กล้าสุคนธ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ ดร.พรรณวดี สุทธภักติ หัวหน้าโครงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2560

ซึ่งนำผู้ประกอบการธุรกิจกว่า 80 ราย เข้าศึกษาการดำเนินงานของร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง โดย อ.มัลลิการ์ ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐาน ที่มีผลคะแนนยอดเยี่ยม จากการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ประจำปี 2559  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต