9 กรรมวิธีคืนชีพ “กากกาแฟ”

9 กรรมวิธีคืนชีพ “กากกาแฟ”

  ซู้ดดด!! กาแฟยามเช้า เสิร์ฟพร้อมร้อยเรียงสักกระบวน นั้นเป็นสุข รับอรุณฯ ที่หลายคนยากจะปฏิเสธ … หลงเหลือบางสิ่งในก้นแก้ว คือ กากกาแฟ ที่คนส่วนใหญ่ มักทิ้งไปเพราะไม่แน่ใจว่า จะเก็บความกาก ไว้ทำซากอะไร?…