Mrs.Fields ต้นตำรับ ซอฟท์ คุกกี้ อบสดระดับพรีเมียมจากอเมริกา

Mrs.Fields ต้นตำรับ ซอฟท์ คุกกี้ อบสดระดับพรีเมียมจากอเมริกา

Mrs.Fields ต้นตำรับ ซอฟท์ คุกกี้ หรือคุกกี้นุ่มระดับพรีเมียมจากอเมริกา หลังจากที่เรา เคยทานกันแต่ คุกกี้ ที่กรอบ ที่เมื่อทานแล้ว ก็จะมีเศษของ คุกกี้นั้นหล่นลงพื้นเต็มไปหมด ดังนั้นวันนี้เราตามรอยนักชิม ของเปลี่ยนความรู้สึก และความเชื่อเดิมๆ…