It’s happened to be a closet (อิทแฮปปี้เนสทูบีโคลสเซท)

It’s happened to be a closet (อิทแฮปปี้เนสทูบีโคลสเซท)

ร้านที่มีความน่าสนใจ ของร้านอยู่ตรงที่ เป็นทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหารสไตล์อิตาเลียน ร้านทำผม ทำเล็บ และร้านเสื้อผ้า อยู่ภายในร้านเดียวกัน