โรตีหน้าเพาะช่าง เจ้าดังเก่าแก่ในย่านวังบูรพาฯ

โรตีหน้าเพาะช่าง เจ้าดังเก่าแก่ในย่านวังบูรพาฯ

โรตีหน้าเพาะช่าง ร้านโรตีที่โด่งดังในย่านวังบูรพาฯ อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเพาะช่าง นักเรียนและนักศึกษาแถวนั้นจะรู้จักกันดี