แบบไหนเรียกว่าหอยหวานล่ะ? วิธีดูหอยหวานที่สายซีฟู้ดต้องรู้ไว้

แบบไหนเรียกว่าหอยหวานล่ะ? วิธีดูหอยหวานที่สายซีฟู้ดต้องรู้ไว้

วิธีการดูอันดับแรกเลยคือ ราคา หอยหมากจะมีราคาถูก โลละร้อยกว่าบาทเท่านั้น ส่วนหอยหวานจะโลละสองถึงสามร้อยขึ้นไป