Chic เมนู : เมนูอาหาร หมูคุโรบุุตะย่างซอสส้ม

Chic เมนู : เมนูอาหาร หมูคุโรบุุตะย่างซอสส้ม

Chic เมนู : เมนูอาหาร หมูคุโรบุุตะย่างซอสส้ม เมนู Chic Chic  ในตอนนี้ เป็นเมนูที่คนชอบหมูน่าจะชอบทานกันค่ะ นั้นก็คือเมนู หมูคุโรบุตะย่างชอสส้ม จะทำเป็นอาหารจานพิเศษ สำหรับจัดให้คนพิเศษ ในการทานดินเนอร์ก็ได้นะค่ะ…