อิ่มข้ามปี!! 6 ร้านอาหารที่ไม่หยุดช่วงปีใหม่

อิ่มข้ามปี!! 6 ร้านอาหารที่ไม่หยุดช่วงปีใหม่

ปีใหม่เป็นเทศกาลส่งความสุขให้กับทุกคน เป็นช่วงที่เป็นวันหยุดยาวบางคนกลับต่างจังหวัดไปหาครอบครัว ช่วงนี้คงเป็นช่วงที่กรุงเทพเงียบเหงาที่สุด