ทริคการต้มตีนไก่ให้เปื่อยไว โดยใช้เครื่องครัวแค่ชิ้นเดียว

ทริคการต้มตีนไก่ให้เปื่อยไว โดยใช้เครื่องครัวแค่ชิ้นเดียว

เราต้มตีนไก่ตามปกติ การต้มตีนไก่ให้เปื่อยนนั้นต้องใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น ตีนไก่ถึงจะเปื่อย แต่วิธีการย่นเวลาให้ตีนไก่เปื่อยเร็วขึ้น