เมนูอาหาร สิ่งที่คิด vs ความเป็นจริง จะตรงปกหรือเปล่านะ!

เมนูอาหาร สิ่งที่คิด vs ความเป็นจริง จะตรงปกหรือเปล่านะ!

ส่วนใหญ่เพื่อนตัดสินใจทานอาหารที่ร้านอาหารโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์การตัดสินใจคะ บางคนเลือกเข้าร้านเพราะเพื่อนบอกต่อ