ความอร่อยที่ออกแบบได้ ที่ Sava Dining ของคุณหมู Asava

ความอร่อยที่ออกแบบได้ ที่ Sava Dining ของคุณหมู Asava

ทั้งหน้าตาและรสชาติอาหารถูกออกแบบให้ลงตัว เปรียบอาหารกับแฟชั่น ที่ คุณหมู พลพัฒน์ อัศวประภา เจ้าของแบรนด์แฟชั่น “Asava”