อุดหนุนสารพัดความนัวจากครัวคน “เชียงคาน” มาแล้วต้องกิน!!

อุดหนุนสารพัดความนัวจากครัวคน “เชียงคาน” มาแล้วต้องกิน!!

ซึ่งหากใครลองหาข้อมูลก่อนลงพื้นที่นั้นจะพบว่า เชียงคาน เป็นพื้นที่ที่โดดเด่นในเรื่องของอาหารการกินไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าที่ไหนเลย