Chic เมนู : วิธีทำ เมนูอาหาร กุ้งอบวุ้นเส้นเบคอน

Chic เมนู : วิธีทำ เมนูอาหาร กุ้งอบวุ้นเส้นเบคอน

เมนูที่เราจะทำในวันนี้ ทำมาจากวุ้นเส้น เหนียวนุ่ม กุ้งตัวใหญ่ นั่นก็คือ กุ้งอบวุ้นเส้นเบคอน นั่นเอง หลายคนคงคิดว่า เมนูนี้ ขั้นตอนในการทำยุ่งยาก เพราะใช้เครื่องปรุงมากมาย  แต่จะบอกว่า เราสามารถทำได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ประหยัดเวลาอีกด้วย…