การเก็บรักษาน้ำกะทิไว้ใช้นานๆ

การเก็บรักษาน้ำกะทิไว้ใช้นานๆ

กะทิที่คั้นสดนั้นจะต่างจากกะทิกล่องที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์มาแล้ว จึงมีอายุที่ต่างกัน หากอยากเก็บน้ำกะทิให้ใช้ได้ในวันถัดไป