ต้นกำเนิดอาหารชาววังหรือ “กับข้าวเจ้านาย”

ต้นกำเนิดอาหารชาววังหรือ “กับข้าวเจ้านาย”

สตรีที่ถวายตัวในวังนั้นและมีฝีมือในการทำอาหารจะถูกเรียกว่า “เครื่องต้น” เป็นหน้าที่จัดสรรวัตถุดิบในการทำอาหารเพื่อถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวและเจ้านายพระองค์ต่างๆ ภายในวัง