Chivit Thamma Da Coffee House (ชีวิตธรรมดา คอฟฟี่) ร้านกาแฟสไตล์โคโลเนียล

ร้านกาแฟชีวิตธรรมดา เป็นอาหารสีขาว 2 ชั้นสไตล์โคโลเนียล ตกแต่งสวนแบบสไตล์อังกฤษ รายล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำกก