ปัญหากลิ่น คาวปลา จะหมดไป ถ้าทำตามขั้นตอนดังนี้ !

ปัญหากลิ่น คาวปลา จะหมดไป ถ้าทำตามขั้นตอนดังนี้ !

สำหรับปัญหาของแม่บ้านหลายๆ คนคงจะหาวิธีแก้กันอยู่ในเรื่องของการกำจัดกลิ่น คาวปลา เวลานำไปทำอาหารต่างๆ แม้จะซื้อปลาสดมาจากตลาด นำมาตุ๋น ต้ม นึ่ง ก็ยังคาวอยู่ดี